Räkna ut ditt BMI

Tryck här


Ställ in dina värden med hjälp av pilarna

Undervikt Under 18,5
Normalvikt 18,5 – 24,99
Övervikt 25 – 29,99
Fetma 30 – 39,99
Svår fetma 40 och över.